Tuindorp Baarschot

Nieuwbouwproject Dorst

Tuindorp Baarschot is ideaal voor iedereen die op zoek is naar een ruime woning met herkenbare architectuur, gelegen op een royale kavel en de mogelijkheid de kinderen veilig buiten te laten spelen.

Tuindorp Baarschot kent een eenvoudige, overzichtelijke en dorpse stedenbouwkundige opzet en sluit aan op het dorpse karakter van Dorst. De architectuur is geïnspireerd op de historische voorbeelden van tuindorpen en op eigentijdse wijze vertaald.

Door de diversiteit in de woningtypes is er voor eenieder een passend woningaanbod. Daarnaast beschikken alle woningen over een ruime tuin waarin u kunt genieten van een kopje koffie in de ochtend of een glas wijn in de namiddag.

Er is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte en het groene karakter daarvan. Zo is de geluidswal ingericht als glooiend park en is het centrale park als groene speelplaats ingericht. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de overgang van het privé domein naar de openbare ruimte, in de vorm van hagen. Door de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied vindt de waterberging plaats via infiltratie in het terrein en afvoer naar diverse wadi’s.

 

Duurzaam

Synchroon is de ontwikkelaar van Tuindorp Baarschot en is al enige decennia betrokken bij werkgroepen en prestatieafspraken omtrent duurzaamheid. De projecten moeten tijdens hun gehele levensduur voldoen aan stevige duurzaamheidseisen. Synchroon kijkt in hun woningbouwprojecten onder meer scherp naar het creëren van een gezond leefklimaat, het bieden van comfort en reductie van energiekosten.

Tuindorp Baarschot is gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Dat houdt in dat per woning de vuilwaterriolering en de afvoer van het terras aan de achtergevel van de woning wordt aangesloten op het gemeente riool. De hemelwaterriolering van de woning wordt aangesloten op een infiltratiesysteem dat onder het voetpad naar de voordeur wordt aangebracht. In het openbaar gebied stroomt het hemelwater af naar de groenstroken en wadi’s waar het infiltreert in de bodem.

Zoekvenster sluiten